Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, skrbimo za nemoten odvod po kanalizacijskem sistemu in izvajamo aktivnosti za njegovo nemoteno delovanje.

Javna kanalizacija

Vzdrževanje sistema javne kanalizacije je naša osnovna dejavnost, v vzdrževanju pa imamo 681 km kanalizacijskega omrežja s 161 objekti in 8 čistilnimi napravami. Svoje aktivnosti usmerjamo v posodabljanje kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo in izvajamo širitve omrežij in varujemo odvodnike, v katere se stekajo odpadne vode.

Storitve, ki jih izvajamo v enoti vzdrževanja kanalizacijskega omrežja:

 • odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,
 • vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,
 • vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
 • prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,
 • črpanje in odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,
 • meritve pretokov.

Kot koncesionar ali z občinskim odlokom pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe (odvajanje, čiščenje ali oboje) smo prisotni v Mestni občini Maribor ter v občinah Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica in Šentilj.

Kanalizacijski sistem v vzdrževanju družbe Nigrad, d. o. o.

Občina

Površina (km2)

Število prebivalcev - osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem

Dolžina kanalizacije (km)

Število priključkov

Število čistilnih naprav

Število črpališč

Razbremenilniki večjih dimenzij

Maribor

147,5

104.069

479,4

24.494

-

35

61

Hoče-Slivnica

53,7

11.496

77,9

2.518

-

14

4

Kungota

49,0

4.888

10,9

347

 1. ČN SVEČINA
 2. ČN KUNGOTA

4

1

Miklavž na Dravskem polju

12,5

6.832

51,9

2226

-

11

4

Pesnica

75,8

7.295

19,1

519

 

 1. ČN PESNICA
 2. ČN PERNICA

14

1

Šentilj

65,0

8.328

47,5

979

 1. ČN ŠENTILJ MEJA
 2. ČN ŠENTILJ JUG
 3. ČN SELNICA OB MURI
 4. ČN CERŠAK

8

4

Skupaj

403,5

142.908

686,9

31038

8

86

75

Datum: 31. 12. 2021

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.