Javne prometne površine

Zagotavljanje urejenih prometnih površin ter stalen nadzor nad prevoznostjo cest in stanjem javnih prometnih površin (JPP) je osnovni pogoj za vzdrževanje dobre mobilnosti. V grobem preseku vzdržujemo pribl. 800 km cest in 450 km pločnikov, če upoštevamo tudi javne zelenice in površine, kot so stopnišča, železniški prehodi in podhodi, pa številke krepko narasejo.

Javne prometne površine

Redno vzdrževanje cest, kamor uvrščamo tudi zimsko službo, izvajamo od leta 1985 na območju posameznih občin SV Slovenije. Visoko raven storitev zagotavljamo s sodobno tehnološko opremo in stalnim izobraževanjem zaposlenih. Koncesijsko pogodbo za redno vzdrževanje imamo sklenjeno z Mestno občino Maribor, sicer pa smo kot pogodbeni izvajalec vzdrževalnih del prisotni še v Mestni občini Ptuj in Občini Miklavž na Dravskem polju.

Storitve, ki jih izvajamo v enotah javnih prometnih površin:

 • letno vzdrževanje javnih prometnih površin,
 • barvanje talne signalizacije,
 • vzdrževanje vertikalne signalizacije,
 • asfalterska dela,
 • košnja in vzdrževanje obcestnih zelenic,
 • vzdrževanje drevoredov in zasaditev,
 • izvajanje zimske službe.

Obseg dejavnosti:

 • 800 km cest
 • 450 km pločnikov
 • 80 stopnišč
 • 8 železniških prehodov
 • 6 nadvozov
 • 5 podvozov
 • 2 nadhoda
 • 5 podhodov
 • 2000 opornih zidov
 • 2300 propustov
 • Skupaj: 4333 različnih cestnih objektov

Storitve, ki jih izvajamo v enoti zelenega programa:

 • zasaditve dreves, trajnic, grmovnic in enoletnic,
 • oskrba in vzdrževanje trat, cvetnih gred, grmovnic in dreves,
 • postavitev količkov za zaščito zelenic in dreves,
 • peskanje sprehajalnih poti.

Letna statistika vzdrževanja javnih površin

Letno uredimo 350.000 m2 makadamskih vozišč, za krpanje asfaltnih površin uporabimo 1000 t asfaltnih zmesi, popravimo 500 m2 tlakovanih površin, 27.000 m2 bankin, očistimo 3.500 požiralnikov, pokosimo 2.000.000 m2 travnatih površin, v zimski službi posujemo 2.300 ton soli in 1.600 m3 peska, izrišemo 35.000 m1 in 9.000 m2 talnih oznak, popravimo 1000 tabel prometne signalizacije, odstranimo 100 zapuščenih vozil, vzdržujemo 53 parkirnih aparatov, pometemo 726 km cest, obrežemo 340 večjih dreves in odstranimo 80 nevarnih velikih dreves.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.