NOVINARSKO SREDIŠČE

V družbi Javno podjetje Nigrad, d. o. o., si prizadevamo za sprotno in transparentno obveščanje javnosti o dogodkih, povezanih z našo družbo in njenim delom, ter učinkovito komuniciranje z novinarji in predstavniki medijev. Zavezani smo k doslednemu spoštovanju zakonskih predpisov, od katerih so za naše delo na področju obveščanja in ozaveščanja še posebej pomembni Zakon o medijih (ZMed), Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A). Na straneh Nigradovega novinarskega središča najdete vse pomembne informacije na enem mestu, za vsa vprašanja pa smo vam z veseljem na voljo.

18. Julij 2024
Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se je z 11. junijem 2024 pričela opravljati kot gospodarska javna služba v podjetju Maribor...
18. Julij 2024
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja osnovnega sredstva Javnega podjetje Nigrad, komunalno podjetje d. o. o., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor (v n...
01. Julij 2024
V skladu z družbeno pogodbo Javnega podjetja Nigrad, d. o. o., nadzorni svet družbe objavlja javni razpis za   DIREKTORJA (m/ž)   Javnega podjetja Nig...
21. Junij 2024
Javno podjetje Nigrad in Javni holding Maribor, ki imata svoje prostore v poslovni stavbi na Zagrebški cesti 30, v ponedeljek, 24. 6. 2024, zaradi kol...
19. Junij 2024
Podjetje Nigrad iz Skupine JHMB bo v četrtek, 20. 6. 2024, opravilo zamenjavo zastarele krmilne naprave v semaforiziranem križišču Gosposvetska cesta–...
10. Junij 2024
Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto: »KALKULANT« (M/Ž) – 1 izvrševalec v službi KOMERCI...
10. Junij 2024
Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto: »KVALIFICIRANI DELAVEC« (M/Ž) – 1 izvrševalec za n...
24. Maj 2024
Evropski dan parkov je letni dogodek, ki ga obeležujemo 24. maja. Ta dan je namenjen ozaveščanju o pomembnosti zaščite naravnih območij in spodbujanju...
21. Maj 2024
Dogodek 10.5.2024 v okviru projekta LIFE RESTART je bil več kot le srečanje strokovnjakov gradbene stroke – bil je prelomni korak v usmerjanju slovens...
21. Maj 2024
Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d. o. o., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor, objavlja javno zbiranje ponudb  za prodajo ZEMLJIŠČA RUŠE   Predme...
20. Maj 2024
V sklopu upravljanja in vzdrževanja semaforjev je podjetje Nigrad v križišču Ulica Moše Pijada–Gorkega ulica izvedlo zamenjavo dotrajane semaforske op...
10. Maj 2024
Današnji dogodek v okviru projekta LIFE RESTART je bil več kot le srečanje strokovnjakov gradbene stroke – bil je prelomni korak v usmerjanju slovensk...

Strani

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.