Pajek mi je odpeljal avto; kako ga dobim nazaj?

Če ugotovite, da vašega vozila ni tam, kjer ste ga parkirali, obstaja velika verjetnost, da vam ga je odpeljal pajek. Specialni tovornjaki, ki odvažajo nepravilno parkirana vozila, delujejo in so aktivni tudi na območju Mestne občine Maribor. Ali je vaše vozilo med odpeljanimi nepravilno parkiranimi avtomobili, lahko preverite ob delavnikih med 6. in 22. uro ter ob sobotah med 7. in 15. uro na telefonski številki 02 45 00 300.

Verjamemo, da lastnike ali voznike informacija, da jim je avtomobil odpeljal pajek, zelo vznemiri, toda vedeti je treba, da nepravilno odpeljana vozila odpeljemo kot koncesionar na področju rednega vzdrževanja javnih prometnih površin izključno na podlagi odredbe redarjev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. V nadaljevanju nadete informacije, s katerimi vam želimo situacijo olajšati.

 

1 Prepričajte se, da je bilo vaše vozilo resnično odpeljano

Pokličite nas ob delavnikih med 6. in 22. uro na telefonsko številko 02 45 00 300 in povprašajte po vozilu z vašo registrsko oznako.

 

2 Osebno se oglasite pri nas

Oglasite se na sedežu naše družbe, na Zagrebški cesti 30, 2000 Maribor, ob delavnikih med 6. in 22. uro ali ob sobotah med 7. in 15. uro. V našo neposredno bližino vas lahko pripelje tudi avtobus št. 1 – Tezno. Pri nas vas bo sprejel receptor ali pooblaščeni varnostnik, ki vam bo izročil delno izpolnjeno položnico za plačilo stroškov odvoza. Položnice pri nas ne morete poravnati, zato vam predlagamo, da za plačilo obiščete:

  1. Novo KBM, poslovalnica Tezno, Ptujska cesta 105, 2000 Maribor ali
  2. Petrolov bencinski servis, Ptujska cesta 188, ki je odprt neprenehoma.

Strošek odvoza nepravilno parkiranega vozila znaša 100,00 EUR (z vračunanim DDV-jem, 24 ur po odstranitvi vozila pa se dodatno obračuna tudi ležarina v višini 5,00 EUR z vračunanim DDV-jem). Priporočamo vam, da imate ta znesek za lažje kasnejše plačilo s seboj. V bližini naše družbe je bankomat, in sicer v Novi KBM, poslovalnica Tezno, Ptujska cesta 105, 2000 Maribor, ki je dostopen neprenehoma.

 

3 Prevzemite svoje vozilo

Ko boste receptorju ali pooblaščenemu varnostniku na sedežu naše družbe s potrdilom o plačilu izkazali, da ste poravnali stroške, določene za odvoz avtomobila s kraja prekrška, vam bo ta predal vaše vozilo. Ob tem pa ne smete pozabiti, da morate plačati tudi globo za prekršek, ki vam jo je naložil medobčinski redar.

Če želite vozilo prevzeti izven poslovnega delovnega časa, pokličite 02 300 00 50; vozilo vam v tem primeru preda Aktiva varovanje.

Dežurne številke

STANJE NA CESTAH

031 585 022
24 ur/dan

IZPADI SEMAFORJEV

041 619 598
24 ur/dan

DEŽURSTVO KANALIZACIJA

031 316 050
Izven rednega delovnega časa, ob koncih tedna in praznikih

DEŽURSTVO JAVNA RAZSVETLJAVA

041 619 598
Izven rednega delovnega časa, ob koncih tedna in praznikih

Pogosta vprašanja in odgovori

S kakšno pravico mi je Nigradov pajek odpeljal vozilo?

Družba Nigrad, d. d., s svojim specialnim vozilom »pajek« odvaža nepravilno parkirana vozila izključno na podlagi odredbe, ki jo izda Medobčinski redar kot uradna oseba v skladu s svojimi pooblastili na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPRCP, Uradni list RS, št. 82/13-UPB in 68/16) in 67. člena Odloka o občinskih cestah (MUV, št. 22/2012). Kot izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest smo dolžni vozila, ki so nepravilno parkirana in ogrožajo varnost cestnega promet, odstraniti v najkrajšem možnem času na stroške lastnika oz. uporabnika vozila.

Na kakšni osnovi izda redar odredbo za odvoz nepravilno parkiranega vozila?

Medobčinski redar izda odredbo za odvoz kot uradna oseba v skladu s svojimi pooblastili na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPRCP, Uradni list RS, št. 82/13-UPB in 68/16) in 67. člena Odloka o občinskih cestah (MUV, št. 22/2012).

Ali velja tudi pri plačilu stroškov, določenih za odvoz nepravilno parkiranih vozil, polovička?

V kolikor je avtomobil že naložen na specialno vozilo »pajek« oz. je vozilo že v hrambi na zavarovanem območju družbe Nigrad, d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, ni mogoče uveljaviti polovičnega plačila in je treba stroške odvoza poravnati v celoti. T. i. polovičko je mogoče uveljaviti izključno v primerih, ko je medobčinski redar že izdal odredbo za odvoz, izvajalec pa se s kraja prekrška še ni odpeljal, kot to določa 71. člen (stroški odvoza) Odloka o občinskih cestah: »Voznik oziroma uporabnik vozila mora plačati izvajalcu 50 % višine stroškov, določenih za odvoz vozila, če želi prevzeti vozilo na kraju prekrška potem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz vozila, izvajalec pa s kraja prekrška vozila še ni odpeljal.«

Do avtomobila sem se vrnil, še preden je pajek odpeljal. Zakaj moram kljub temu plačati stroške odvoza?

V takšnem primeru je treba poravnati polovični znesek, tj. 50,00 EUR (z vračunanim DDV-jem), kar določa 71. člen (stroški odvoza) Odloka o občinskih cestah: »Voznik oziroma uporabnik vozila mora plačati izvajalcu 50 % višine stroškov, določenih za odvoz vozila, če želi prevzeti vozilo na kraju prekrška potem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz vozila, izvajalec pa s kraja prekrška vozila še ni odpeljal.«

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.