Zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin v sezoni 2019/2020

S 15. novembrom se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona, ki bo koledarsko trajala do 15. marca 2020. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti, vsa vozila v prometu pa morajo biti ustrezno opremljena z obvezno zimsko opremo. Pooblaščeni izvajalec službe na območju Mestne občine Maribor je tudi v aktualni zimski sezoni komunalno podjetje Nigrad, d. d., ki bo dela izvajalo skupaj s kooperanti in podizvajalci.

V sezoni 2019/2020 na voljo 2 milijona EUR

Po besedah direktorja Urada za komunalo, promet in prostor MOM Vilija EISENHUTA bodo v sezoni 2019/2020 na območju MOM za izvajanje del v zimski sezoni namenili 2.000.000 EUR: "Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov in potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom. Prav tako je za koordinirano izvajanje zimske službe vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju MOM. V proračunu imamo tudi za aktualno sezono na voljo 2 milijona evrov, medtem ko je bilo v lanski sezoni realizacije za natanko 1.345.025 evrov."

V zalogi cca 700 ton soli in 600 kubičnih metrov peska, v pripravljenosti 150 delavcev in 80 plužnih enot

"Na zimsko sezono, ki se uradno začne danes, v petek, 15. novembra 2019, smo dobro pripravljeni. Izvedli smo pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še cca 700 ton soli in skupno 600 kubičnih metrov posipnega peska. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev", navaja Jože PLANINC, inž. grad., vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu.

V izvajanje zimske službe je vključen tudi Režijski obrat Mestne občine Maribor, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. "Enote, ki so v stalni pripravljenosti, bodo s pluženjem pričele, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov", še dodaja Jože PLANINC.

Od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema za vsa motorna in priklopna vozila

Vojko BEVK, predstavnik Postaje prometne policije, apelira na voznike, naj pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil: "Za vsa motorna in priklopna vozila je od 15. novembra naprej obvezna zimska oprema, vozniki pa morajo v primeru snežnih padavin, še pred vožnjo, obvezno očistiti svoja vozila."

Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). "Od 15. novembra dalje bodo policisti, ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa, preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov", še opozarja Vojko BEVK.

Izvajanje zimske službe nadzoruje MIRM

Izvajanje nadzora zimske službe bo opravljal tudi Medobčinski inšpektorat Maribor. Dr. Ivan KOBAL, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, poudarja, da so upravniki ali lastniki oz. uporabniki zgradb dolžni zagotavljati varnost in neovirano uporabo javnih prometnih površin, če obstaja nevarnost zdrsa snega ali padca ledenih sveč na javno površino. "Na svojem objektu morajo odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov, pločnik za pešce pa je treba ustrezno zavarovati, če obstajajo navedene nevarnosti. Treba je preprečiti nevarno padanje snega s streh, na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, pa morajo biti nameščeni žlebovi in odtoki meteornih voda." Prepovedano je odmetavanje snega na javne prometne površine, pločnike, kolesarske steze in vozišča. Praviloma lastniki objektov ali upravniki poskrbijo za varen dostop do ali v objekte z javnih površin.

Zimsko službo že tradicionalno ovirajo nepravilno parkirana vozila

Veliko težavo predstavljajo tudi nepravilno parkirana vozila na izpostavljenih točkah, ki ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin, še posebej neregistrirana odslužena vozila, ki jih bo v primeru prijave odpeljalo specialno vozilo "pajek" po odredbi Medobčinskega redarstva. Člani Operativnega štaba občane zato pozivajo, naj v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo svoja vozila z javnih površin in tako omogočijo normalno delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah, predvsem zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih, je namreč velikokrat oteženo.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.