TRŽNE DEJAVNOSTI

Center za tržne storitve

Priprava ponudb in pogodb za:

 • izgradnjo cest
 • izgradnjo kanalizacijskega omrežja
 • izgradnjo in obnovo kanalizacijskih hišnih priključkov
 • ureditev okolja, dovoznih poti ...
 • najem parkirnih prostorov
 • plačilo priključnine ali pavšalnega zneska za priključitev na javno kanalizacijo
 • oddaja javnih površin na avtobusni postaji Maribor za reklamiranje

Reference

 • Rekonstrukcija Gosposvetske ulice – Maribor, Mladinske ulice – Maribor, Pohorske ulice – Maribor, Erjavčeve ulice – Maribor.
 • Ureditev krožišča na Zagrebški cesti – Maribor, ureditev Maistrove in Prešernove ulice – Maribor, Občinske poti v Radvanju – Maribor, ceste pri šoli v Razvanju – Maribor, Knafelčeve ulice – Maribor.
 • Izvedba javne razsvetljave na Ljubljanski ulici – Maribor, na Pobreški cesti – vhodna pentlja in zahodna pentlja – Maribor.
 • Semaforizacija na Pobreški cesti – vzhodna pentlja in zahodna pentlja – Maribor.
 • Izgradnja kanalizacije na Kleču, v MČ Studenci, v MČ Pobrežje, v Zrkovcih, v Erjavčevi ulici – Maribor, v občini Lovrenc na Pohorju, od hotela Bellevue na Pohorju do sp. postaje Pohorske vzpenjače, v Razvanju, rekonstrukcija kanalizacije na Pohorski cesti.
 • Izgradnja kolektorja v ulici Gorkega in ulici Pariške komune – Maribor.
 • Izgradnja čistilne naprave v občini Lovrenc na Pohorju in v občini Benedikt.