Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, skrbimo za nemoten odvod po kanalizacijskem sistemu in izvajamo aktivnosti za njegovo nemoteno delovanje.

Javna kanalizacija

Vzdrževanje sistema javne kanalizacije je naša osnovna dejavnost, v vzdrževanju imamo 684,3 km kanalizacijskega omrežja s 170 objekti in 6 čistilnimi napravami. Svoje aktivnosti aktivno usmerjamo v zagotavljanje pretočnosti kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo posodabljanje in izvajamo sanacije javnega kanalizacijskega omrežja.

Opravljenje del, ki jih izvajamo v službi kanalizacija kot gospodarska javna služba na dan 01.01.2023:

 • odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode,
 • vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
 • izvajanje čiščenja in vzdrževanje čistilnih naprav, v občini Pesnica, Kungota, Duplek**,
 • prediranje in redno čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi,
 • črpanje in odvoz blata iz pretočnih greznic, nepretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
 • snemanje kanalizacijskih cevi,
 • meritve pretokov v na javnem kanalizacijskem sistemu in pred CČN Maribor.

Kot koncesionar ali z občinskim odlokom oz. pogodbeno**  izvajalec gospodarske javne službe (odvajanje, čiščenje ali oboje) smo prisotni v Mestni občini Maribor ter v občinah Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica in občini Duplek**.

Kanalizacijski sistem v vzdrževanju Javnega podjetja Nigrad, komunalno podjetje d. o. o. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor

Občina

Površina (km2)

Število prebivalcev - osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem

Dolžina kanalizacije (km)

- komunalna kanalizacija

- mešana kanalizacija

- meteorna kanalizacija

Število pozicij priključkov pri obračunu

Število čistilnih naprav

Število črpališč

Razbremenilniki večjih dimenzij

Maribor

147,5

103.110

45,1 

377,1

64,9

24.638

-

35

61

Hoče-Slivnica

53,7

11.437

19,1

48,7

11,1

2.627

-

14

4

Kungota

49,0

4.901

3,2

7,4

0,5

353

 1. ČN SVEČINA
 2. ČN KUNGOTA

4

1

Miklavž na Dravskem polju

12,5

6.942

4,8

43,0

4,8

2.255

-

11

4

Pesnica

75,8

7.348

17,6

1,6

-

535

 

 1. ČN PESNICA
 2. ČN PERNICA

14

1

Duplek

39,2

6.957

4,1

24,5

6,6

906

 1. ČN ŠOLA 
 2. MKČN VURBERK

13/7*

1

Skupaj

377,7

140.695

94,0

502,3

88,0

684,3 

31.807

6

91/7*

72

Datum: 1.1.2023 *novogradnje 2023 Podatki število prebivalcev CRP - SI-STAT https://pxweb.stat.si:443/SiStatData/sq/14686

 

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.