Upravno-tehnična služba

Natančni in sprotni podatki o cestnem omrežju in poteku komunalnih vodov predstavljajo temelje za kakovostno in koordinirano izvedbo vzdrževalnih del in novogradenj. V upravno-tehnični službi tako izvajamo geodetske in tehnične storitve ter upravne storitve, prisotni pa smo pretežno v Mestni občini Maribor in nekaterih okoliških občinah. Pri prvi veji storitev gre predvsem za vzdrževanje operativnih katastrov javne infrastrukture (kanalizacija, javna razsvetljava in javne prometne površine), pri drugi pa za izvajanje upravnih postopkov po pooblastilu lokalne skupnosti (izdaja soglasij, mnenj, projektnih pogojev itn.).

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.