JAVNO VABILO ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA PRODAJO RABLJENEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA

Nigrad komunalno podjetje, d. d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi predlogov Komisije o prevzemu, prodaji in odpisu OS ter drobnega inventarja, podpisanih  s strani direktorja podjetja objavlja:

 

1. Predmet prodaje je sledeče rabljeno premično premoženje


Inv.št.

VIN ali tov. številka

Naziv

Leto nabave

Izklicna cena brez DDV

8472

1535764

Vibro valjar za jarke Ramax RW 1504-HF

2005

4.100,00

7303

690460

Finišer za asfalt Vogele Super Boy

1998

13.100,00

9061

STE51773

Traktor Kubota ST3-STV 40

2008

5.900,00

7754

W09BA72021KB13408

Reciklator (kuhinja) asfalta Bagela BA 7000 F na priklopniku

2001

6.500,00

8252

Brez oznake

Termo silos za asfalt 4 m3

2003

600,00

6002

2447

Krtača za pometanje cest z zalogovnikom vode Kahlbacher KE2100 (priključek)

1989

700,00

6930

Brez oznake

Posipalec peska in soli Gmeiner STA90HA (priključek za keson Unimoga)

1996

750,00

6252

920770

Posipalec peska in soli Kupper – Weisser STA HD

1993

2.750,00

8918

PG 160

Snežni plug Riko PG 160

2008

390,00

8917

SPG 291

Snežni plug Riko SPG 291

2008

720,00

8707

3PV156

Špic snežni plug 3PV-156

2006

550,00

8008

SPA17

Snežni plug Lešnik SPA 17

2002

300,00

7855

SPG 260

Snežni plug Riko SPG 260

2002

910,00

7776

HES250

Snežni plug Kahlbacher HES 250

2001

2.600,00

7350

SPG320

Snežni plug Riko SPG 320

1998

1.000,00

7138

HES250

Snežni plug Kahlbacher HES 250

1996

2.650,00

6933

SL220

Snežni plug Kahlbacher SL-220

1996

2.220,00

6843

DS-LS270

Snežni plug Kahlbacher DL-LS 270

1995

2.560,00

6842

DS260

Snežni plug Kahlbacher DS-260

1995

2.350,00

6523

DS240

Snežni plug Kahlbacher DS-240

1993

2.300,00

6375

SPV2

Snežni plug Riko SPV-2

1991

950,00 €

6040

SHB3004

Snežni plug Schilcher SHB 3004

1989

2.890,00

6039

SHB3004

Snežni plug Schilcher SHB 3004

1989

3.070,00 €


Opomba:.  Izklicne cene so brez vključenega DDV in morebitnih drugih davščin, ki se morajo poravnati skupaj s ponujeno kupnino v zavezujoči ponudbi za odkup (ponujena kupnina naj bo brez DDV in morebitnih drugih davščin, saj jih bo obračunal prodajalec rabljenega premičnega premoženja).

2. Pogoji prodaje z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb

  • Zavezujočo pisno ponudbo lahko pošljejo po pošti ali osebno prinesejo na sedež podjetja vse pravne in fizične osebe,
  • rabljeno premično premoženje se prodaja posamezno (vsako posebej),
  • ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene za posamezno osnovno sredstvo, ki se prodaja,
  • prednost pri prodaji bo imel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo zavezujočo ponudbo za posamezno osnovno sredstvo, ki se prodaja,
  • pisno zavezujočo ponudbo naj ponudniki pošljejo ali prinesejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi na naslov: Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor s pripisom »PONUDBA ZA ODKUP RABLJENEGA PREMIČNEGA PREMOŽENJA-NE ODPIRAJ«,
  • o izbiri ponudnika bo odločeno najkasneje v 5 dneh, od dneva poteka roka za zbiranje ponudb.

3. Izbrani ponudnik (kupec) je dolžan razen kupnine poravnati vse davčne obveznosti v zvezi s prodajo rabljenega premičnega premoženja in prenosom lastninske pravice, kakor tudi vse morebitne druge stroške v zvezi z realizacijo predmetne zavezujoče ponudbe.

4. Kupcu se rabljeno premično premoženje preda v last in posest šele po plačilu celotne kupnine za posamezno osnovno sredstvo, ki jo je sam ponudil v zavezujoči ponudbi.

5. Rabljeno premično premoženje se prodaja po načelu »VIDENO – KUPLJENO«, kasnejših reklamacij glede stvarnih napak se ne upošteva, saj prodajalec ne daje nikakršnih jamstev oz. garancij za navedeno rabljeno premično premoženje (reklamacija kvalitete po prevzemu ni možna).

6. Izbran ponudnik je dolžen plačati celotno kupnino za posamezno rabljeno premično sredstvo iz zavezujoče ponudbe, ki jo je sam oddal, v roku 5 dni od prejetja računa, prav tako pa mora izbran ponudnik po plačilu celotne kupnine prevzeti rabljeno premičnino sredstvo v svojo posest oz. last najkasneje v 3 dneh od plačila kupnine.

7. Ogled rabljenega premičnega premoženja iz te objave je možen na sedežu podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor po predhodnem dogovoru s predsednikom komisije za prevzem, prodajo in odpis OS ter drobnega inventarja g. Mišotom Pušnik (GSM 041/778-375, tel. 02/4500345).

8. Vsebina tega javnega vabila je objavljena na oglasni deski na sedežu družbe Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor ter na uradni spletni strani podjetja in sicer dne 18.10.2019.

 

Predsednik komisije: Mišo PUŠNIK

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.