KOMUNALNE DAJATVE

Oddelek laboratorij - Analiza in monitoring odpadnih voda

Zaščita vodnih virov je ena najpomembnejših nalog sodobne družbe, zato ni čudno, da je to hkrati tudi ena pomembnejših vsebin Nacionalnega programa varstva okolja RS. S segmentom upravljanja in vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav je družba Nigrad d.d. eden očitnejših akterjev na tem področju v velikem delu Podravske regije. 

Zaščite vodnih virov ni mogoče učinkovito izvajati, če nismo predhodno določili in ovrednotili virov onesnaženja ter ukrepali v smeri njihovega zmanjševanja. Prav to je osnovno poslanstvo te naše dejavnosti. Za vas izvajamo:

  • MONITORING PROCESNIH, TEHNOLOŠKIH IN KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 
  • MONITORING EMISIJ V VODE
  • OBRATOVALNI MONITORING KOMUNALNIH IN INDUSTRIJSKIH ČISTILNIH NAPRAV
  • TESTIRANJE IN SVETOVANJE NA PODROČJU TEHNOLOGIJ ČIŠČENJA ODPADNE VODE S SPECIFIČNIMI LASTNOSTMI

V svojem akreditiranem laboratoriju smo posebej pozorni na stalno in poglobljeno sodelovanje z vami in dober pretok informacij, s čimer vam omogočamo sooblikovanje naših storitev, tako glede vsebine kot glede kakovosti. Zaradi načina organiziranosti se vam bomo lahko prilagodili in vam zagotovili natanko tisto, kar potrebujete.

Nudili vam bomo želeno strokovno pomoč, vam svetovali in ter vas vodili skozi kopico nove zakonodaje, ki se pripravlja oziroma uvaja na področju varovanja okolja.


05.10.2015
Omrežnina, komunalne storitve in okoljska dajatev

Omrežnina je tisti del cene, ki pri kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem obdobju pa je potrebno dele kanalizacijskega sistema nadomestiti z novimi.

Preberi več

05.10.2015
Obvestilo za lastnike greznic in upravljalce malih čistilnih naprav

Preberi več

05.10.2015
Uporaba blata v kmetijstvu

Iz obveznega črpanja greznic in malih čistilnih naprav so izvzeti naslednji subjekti, ki imajo registrirano kmetijsko dejavno in izpolnjujejo naslednje pogoje ter se dano blato lahko uporablja v kmetijstvu.

Preberi več