Nadzorni svet za novega v. d. direktorja imenoval Tomaža Kavnika

Nadzorni svet javnega podjetja Nigrad iz Skupine JHMB je na današnji 1. izredni seji za v. d. direktorja podjetja soglasno imenoval Tomaža Kavnika, in sicer za obdobje šestih mesecev. Funkcijo v. d. direktorja družbe bo nastopil s 1. marcem 2023.

Tomaž Kavnik je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva; dodiplomski študij je zaključil na konstrukcijski smeri Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, strokovno pa se je izpopolnjeval tudi na tehnični univerzi v Dresdnu, fakulteti za gradbeno inženirstvo (Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwese).

V svoji 16-letni delovni karieri je Tomaž Kavnik sodeloval pri številnih zahtevnih investicijskih projektih, od prometne in komunalne infrastrukture do izgradnje stanovanjskih in športnih objektov. Samo na širšem območju Mestne občine Maribor je bil kot vodja projektov vključen v izgradnjo za mesto pomembne cestne in železniške infrastrukture, kot so mariborska vzhodna avtoceste skozi Vodolsko dolino, cesta pod Malečniškim hribom, železniški podvoz na Ljubljanski cesti, železniški odsek Maribor–Pesnica (viadukt Pesnica, predor Pekel). Omeniti velja še gradnjo severnega dela 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem (viadukt Jenina, cestna in komunalna infrastruktura) ter posodobitev železniške proge Pragersko–Hodoš (premostitveni objekti, cestne deviacije, komunalna infrastruktura).

Ob operativnem vodenju najzahtevnejših gradbenih projektov se je Tomaž Kavnik v podjetjih svojega službovanja ukvarjal z uvajanjem in številnih pomembnih procesov dela, kot so digitalizacija notranjih sistemov podjetij, sistemizacija kadrovskih procesov, priprava dela, vodenje projektive in razvoja, finančno, kakovostno in terminsko vodenje projektov, koordinacija gradbišč, nadzora in projektantov, izbira in koordinacija podizvajalcev ter nabava.

V skladu z družbeno pogodbo bo nadzorni svet javnega podjetja Nigrad, ki mu predseduje Gregor Ficko, javni razpis za 4-letni mandat direktorja s polnimi pooblastili objavil najkasneje do 31. maja 2023.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.