Nagovor

Nagovor direktorja  družbe

Nigrad je v naših krajih ime, ki priklice v spomin bogato tradicijo organizirane komunalne službe.
Že pred poldrugim stoletjem v Mariboru beležimo prve zapise o organizaciji tovrstne službe. Kot na mnogih drugih področjih je bil Maribor prvi tudi tu. Dobra organizacija in kvalitetno delo na področju komunale sta ga naredila za prijazno, urejeno in zeleno mesto. Tako je ostalo do današnjih dni in je še vedno. Zato je urejena komunalna služba za nas nenehna spodbuda, pa tudi velika odgovornost za nadaljnji razvoj.

Danes je Nigrad sodobno organizirana komunalna gospodarska družba. V Mariboru in okoliških občinah opravljamo najzahtevnejše komunalne storitve.

Temeljno vodilo pri našem delu je zasledovanje in doseganje kakovosti na vsakem koraku. Za svoje storitve smo prejeli mednarodne certifikate kakovosti ISO 9001, ISO 14001 in SIST EN ISO/IEC 17025. Tudi ti potrjujejo, da v Nigradu posvečamo veliko pozornost okolju, načrtno gojimo vpetost v družbeno življenje mesta in okolice, skrbimo za dvig kulture bivanja, svoje storitve pa opravljamo skrbno in čimbolj nemoteče za ljudi.
Delovanje Nigrada je razdeljeno na enote gospodarjenja. Ti so: upravljanje in vzdrževanje prometnih površin; upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja; upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter prometne signalizacije; gospodarjenje z javnimi parkirnimi površinami. Hkrati opravljamo tudi storitve, namenjene trgu, kot so vsa dela iz obsega delovanja naših enot gospodarjenja ter geodetske meritve in laboratorijske preiskave. 

Zaposlene v Nigradu odlikuje visoka strokovnost in razvojna naravnanost. Z najsodobnejšo tehnološko opremo zagotavljamo visoko kakovost storitev in konkurenčnost družbe na tržišču. Naša največja prednost je celovito obvladovanje procesov in izvajanje številnih različnih dejavnosti. Tako lahko našim strankam ponudimo rešitve tudi po sistemu “na ključ”.

Za prihodnost smo si v Nigradu zastavili pomembne cilje. Položaj ene izmed vodilnih komunalnih družb v Sloveniji bomo razvijali še naprej. Ves čas veliko pozornosti namenjamo ekologiji in ohranjanju našega okolja tudi z racionalizacijo porabe naravnih virov. Odločitev o projektiranju, izgradnji in upravljanju čistilnih naprav se je kljub zahtevnosti potrdila kot pravilna, zato jo bomo razvijali naprej. 

Z dosedanjim delom in preudarnim načrtovanjem smo uspešno na poti k naši poslovni odličnosti. 

Ceste, ulice, trgi, mostovi, kanalizacijsko omrežje, javna razsvetljava in čistilne naprave držijo korak s časom. Ponekod so tudi korak spredaj, saj je vanje vtkano veliko marljivega in strokovnega dela ter znanja in razvojnih vizij Nigradovih sodelavcev vseh generacij. Ob tej priložnosti se jim v imenu družbe zahvaljujem za njihov prispevek.