Nigrad s predstavniki MČ o aktualnih temah

Vodje javnih gospodarskih služb družbe Nigrad, d. d., so se v sredo, 22. 5. 2019, na sedežu družbe sestali s predstavniki Mestnih četrti Mestne občine Maribor. Na dnevnem redu rednega obdobnega srečanja je bil pregled opravljenega v okviru zimskih vzdrževalnih del in opredelitev kratkoročnih ciljev za infrastrukturno ureditev v času letnega vzdrževanja javnih prometnih in zelenih površin.

Z vodji gospodarskih javnih služb in oddelkov – Jožetom Planincem (javne prometne površine in zimska služba), Dejanom Tacerjem (kanalizacija), Tomom Mernikom (gradnje), Dejanom Stevičem (vodja oddelka za asfaltiranje) in Sandijem Sajkom (vodja oddelka javna razsvetljava) so na tokratnem delovnem srečanju poleg rednega vzdrževanja javnih prometnih in zelenih površin, javne kanalizacije ter javne razsvetljave in prometne semaforizacije pregledali tudi aktualne občinske projekte v izvajanju Nigrada. Naša družba kot izvajalec javne službe odvajanja odpadnih voda ponovno obvešča občane, naj padavinske vode izločijo iz sistema javne kanalizacije.

Jože Planinc, vodja službe javne prometne površine, ki je vodil srečanje, je ob tem dejal: »S predstavniki mestnih četrti se na skupinskih koordinacijah sestajamo redno, obravnavamo pa teme, ki se dotikajo tekočih zadev in načrtov za bližnjo prihodnost. Na včerajšnjem srečanju smo tako pregledali izvajanje naših dejavnosti skozi zimsko sezono, poudarek srečanja pa je bil na rednem letnem vzdrževanju javnih prometnih in zelenih površin ter kanalizacije in javne razsvetljave. S predstavniki MČ dobro sodelujemo, njihovim predlogom zmeraj prisluhnemo in skupaj najdemo načine, kako našo vključenost v lokalno okolje mestnih četrti še izboljšati.«

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.