novice

Obvestilo za padavinske vode

Obveščamo vas, da skladno s pravili odvajanja in čiščenja izvajamo nadgradnjo baze podatkov ter s tem preveritev odvajanja odpadnih voda iz kanalizacijskega sistema.

Padavinske vode


Spoštovani uporabniki odvajanja komunalnih odpadnih voda. Obveščamo vas, da zaradi nadgradnje sistema tokrat na vaših računih za mesec marec 2018 še vedno piše enak informativni  zapis kot je bil zapisan na predhodnih računih. Zadevo bo naš oddelek za Informatiko izvedel z vsemi nadgradnjami sistema pri naslednjem obračunu v mesecu maju 2018. 

Obvestilo glede načina odvajanja padavinskih voda je izven sestavine obračuna in ni predmet izstavljenih računov.

Spisek lokacij gospodinstev z izločenimi padavinskimi vodami: 

CČN
ČN Pesnica
ČN Šentilj - jug
ČN Pernica