novice

Ponoven poziv zaradi opozoril »Agencije RS za okolje« in s tem zagotavljanja vzdržnost javnega kanalizacijskega sistema 24.8.2018

 
IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE PRAV TAKO PODAJA OPOZORILO AgencijE RS za okolje za dan 24. 08. 2018 
 
Vreme in podnebje - opozorila
24. avgust 2018
 
Možne močnejše nevihte
Izdano 24.8.2018 ob 9:00
V petek popoldne, ponoči in v soboto dopoldne bodo možne nevihte z močnejši nalivi in sunki vetra.
Vir: http://www.arso.gov.si/    in  http://www.arso.gov.si/vreme/opozorila/
podjetje Nigrad d.d. podaja POZIV IZVAJALACA JAVNE SLUŽBE na podlagi opozorila »Agencije RS za okolje http://www.arso.gov.si/ in http://www.arso.gov.si/vreme/opozorila/« in s tem zagotavljanja vzdržnosti javnega kanalizacijskega sistema. Izvajalec javne službe odvajanja ponovno obvešča vse občane OBČIN (MESTNE OBČINE MARIBOR, RUŠE, PESNICA, ŠENTILJ, HOČE-SLIVNICA, KUNGOTA, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU) k izločitvi padavinske odpadne vode iz sistem javne kanalizacije in sicer vam predstavljamo še zakonska določila za izločitev padavinske vode:
 
  1. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) določa v svojem 24. členu 4. odstavka sledeče »(4) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno, da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo«,
  2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), ki v 17. členu govori:Padavinsko odpadno vodo, ki odteka s strehe objekta, mora lastnik objekta odvajati neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabi kot dodatni vir vode za namene, pri katerih ni treba zagotoviti kakovosti za pitno vodo, na primer splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje, in se za tako uporabljeno padavinsko odpadno vodo zagotovi izvedba ukrepov iz prejšnjega člena.
  3. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) določa v svojem 92. členu glede varstva pred padavinskimi voda sledeče:
(1) Lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
(2) Varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda obsega zlasti ukrepe za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin in ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
 
V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete. V primeru, da ste že izvedli odklop iz sistema javne kanalizacije s padavinsko vodo nas obvestite na kanalizacija@nigrad.si.
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) določa v svojem 4. členu pod izrazi sledeče:
 
Izredne razmere so posledica okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile in jih razumno ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih ublažiti, kakor so na primer naravne nesreče ali izredni meteorološki ali hidrološki pojavi (izjemno močne padavine, izjemno velike poplave ali zelo dolge suše), ali izredne okoliščine zaradi okvar ali nesreč, ki jih razumno ni bilo mogoče predvideti.
 
Dežurna služba je zagotovljena na telefonski številki: 031-316-050 in 041 338 414