Podaljšano priznavanje akreditacije za dejavnost preskušanja

Javno podjetje Nigrad iz Skupine JHMB je od 22. februarja 2001 akreditirano pri Slovenski akreditaciji (SA) kot preskuševalni laboratorij pod številko akreditacije LP-010. S preskušanjem se ugotavlja karakteristike materiala, proizvoda ali procesa, ki se lahko opredelijo kvantitativno in kvalitativno. Preskušanje se izvede po vnaprej določenem postopku, metodi preskušanja.

Akreditacija je potrditev, ki se nanaša na ugotavljanje skladnosti. S prejemom akreditacije si je Nigrad pridobil pravico in dolžnost uporabe akreditacijskega znaka z lastno identifikacijsko številko za dejavnosti, za katero je akreditiran. Podeljena akreditacijska listina opredeljuje natančen obseg akreditiranih dejavnosti.

Za vzdrževanje pridobljene akreditacije mora Nigrad trajno in v celoti izpolnjevati zahteve za akreditacijo. Od podelitve akreditacije SA izvaja redna (letna) nadzorna ocenjevanja, kjer preverja izpolnjevanje zahtev za vzdrževanje akreditacije. Vsaka 4 leta pa SA opravi ponovno ocenjevanje, ki zajema pregled izpolnjevanja vseh zahtev za akreditacijo.
Ponovno veljavnost akreditacije je Nigrad pridobil z veljavnostjo 1. marec 2023.

Z akreditacijo ima Nigrad priznano usposobljenost za opravljanje dejavnosti  preskušanja, in sicer:

I. področje preskušanja glede na vrsto preskušanja:

  • kemija,
  • biologija, biokemija,
  • vzorčenje,
  • fizikalno preskušanje.

II. področje preskušanja glede na vrsto preskušanca:

  • okolje in vzorci iz okolja (voda).

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.