Polovična zapora vozišča Partizanske ceste

Obveščamo vas, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča s prevleko v času od 15. 7. 2019 do vključno 25. 7. 2019 polovično zaprto vozišče Partizanske ceste na odseku od Mlinske ulice do Ulice heroja Šlandra, kot je prikazano na ortofoto posnetku. Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo urejen. Udeležence v prometu prosimo za dosledno upoštevanje začasne prometne ureditve ter za strpnost in razumevanje.

Nadomestna avtobusna postaja pri Mariboxu

V času del na Partizanski cesti ne bo v uporabi avtobusno postajališče TPC City v smeri proti glavni avtobusni postaji; zato bo za avtobuse mestnega potniškega prometa urejeno nadomestno postajališče pri Mariboxu.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.