položnice in e-računi

Položnice in E-Računi


Padavinske vode

Obveščamo vas, da skladno s pravili odvajanja in čiščenja izvajamo nadgradnjo baze podatkov ter s tem preveritev odvajanja odpadnih voda iz kanalizacijskega sistema.
Obvestilo glede načina odvajanja padavinskih voda je izven sestavine obračuna in ni predmet izstavljenih računov.

Spisek lokacij gospodinstev z izločenimi padavinskimi vodami: 

CČN


Položnice

Obveščamo vas, da se od 15. 11. 2012  prenesejo vsi postopki otvoritev, sprememb in ukinitev direktnih bremenitev (trajnikov) za naše položnice po pravilih SEPA (krajše SDD)
iz bank na naše podjetje.
Otvoritve ali ukinitve direktnih bremenitev lahko naredite na naši spletni strani
»www.nigrad.si  – Položnice«.
Spletni obrazec izpolnite, natisnete, podpišete in nam ga pošljete po pošti, lahko pa se osebno zglasite v času uradnih ur, kjer vam bomo to uredili mi.
S seboj morate imeti osebni dokument in bančno kartico.

Za uporabnike, ki že plačujejo položnice preko direktnih bremenitev (trajnikov), se bodo plačila vršila naprej nemoteno.

Več informacij najdete:
•    na naši  spletni strani www.nigrad.si,
•    tel.: 45-00-300, 45-00-364, 45-00-375,
•    soglasje za direktno bremenitev,
•   info@nigrad.si

 

E-Računi

Nigrad d.d. svojim uporabnikom, omogoča preprosto elektronsko prejemanje računov preko e-pošte in spletne banke. E-računi so okolju prijazni saj nadomeščajo klasične papirnate račune,  plačevanje je hitro in enostavno, plačani e-računi so shranjeni v arhivu spletne banke.

Na e-račun se lahko naročite na enega od naslednjih načinov:

•    v vaši spletni banki opravite naročilo v razdelku e-računi-prijava ali
•    izpolnite obrazec »Soglasje za prejemanje E-računov«

Spletni obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in nam ga pošljite po pošti, lahko pa se osebno zglasite v času uradnih ur, kjer vam bomo to uredili mi.

Nigrad d.d.

 

Obvestila

 
Januar 2017
 

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad, d. d., v skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) na svoji spletni strani www.nigrad.si objavil informacije o:

 
Februar 2017
 
1. Hotinjski potok:

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad, d. d., v skladu s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) na svoji spletni strani www.nigrad.si objavil informacije o:

2. ČN 0, 66, 99, 991:

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da smo na naši spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij in izvedli pisno obvestilo uporabnikom glede  obveznega  črpanja. Ti uporabniki so zavezani naročiti storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015) pri izbranem izvajalcu javne službe, ki je v vaši občini podjetje Nigrad d.d..
Storitev  je  potrebno naročiti, najmanj enkrat na tri leta, uporabniki iz objavljenega seznama lokacij,  pa  zapadejo v naročilo storitev v letu 2017.3. Omrežnina -  Mestna občina Maribor:

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na vašem računu dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017. Gre za povišanje cene, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine.
Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.
Za več informacij pa vas vabimo na našo spletno stran www.nigrad.si.


 
Marec 2017
 
1. Splošno obvestilo:

Obveščamo vas, da smo na spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij za črpanje, ki so skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) obvezane za naročilo storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri izbranem izvajalcu javne službe ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta oz. zapadejo v leto 2017. Sporočamo vam, da je izbrani izvajalec javne službe v vaši občini družba Nigrad, d. d. Za prevzem blata pokličite 02/45 00 382 ali pišite na kanalizacija@nigrad.si.2. ČN 0, 66, 99, 991:

Obveščamo vas, da je na vašem računu dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017. Gre za povišanje cene, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine.
Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.
Za več informacij pa vas vabimo na našo spletno stran www.nigrad.si.


 
April 2017
 
1. Kanal:

V skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015; ukrepi za padavinsko vodo) morajo lastniki objektov odvajati padavinsko odpadno vodo, ki se steka s streh objektov, neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabijo kot dodaten vir za namene, pri katerih ni treba zagotavljati kakovosti za pitno vodo, npr. splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje. V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete. Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na https://www.nigrad.si/poloznice-in-e-racuni - »Soglasje za prejemanje e-računov«, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.2. ČN 66:

Investitorje ali lastnike objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, obveščamo, da je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS. št. 64/2012, 64/2015, 98/2015) potrebno vse obstoječe greznice ali male čistilne naprave na območju javne kanalizacije opustiti in zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo. Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na https://www.nigrad.si/poloznice-in-e-racuni - »Soglasje za prejemanje e-računov«, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.


 
Maj 2017
 
ČN 66:

Investitorje ali lastnike objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, obveščamo, da je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS. št. 64/2012, 64/2015, 98/2015) potrebno vse obstoječe greznice ali male čistilne naprave na območju javne kanalizacije opustiti in zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo.

Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na Soglasje za prejemanje e-računov, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.Vsi uporabniki, ki zapadejo v praznitev 2017:

Obveščamo vas, da smo na naši spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij in izvedli pisno obvestilo za obvezno črpanje, ki zapadejo v obvezo za naročitev storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015) pri izbranem izvajalcu javne službe, ki je v vaši občini le podjetje Nigrad d.d. Naprošamo vas, da naročilo za črpanja izvedete telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si oz. osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Želeli bi vas obvestiti, da se lahko naročite na e-račune, obrazec najdete na www.nigrad.si/poloznice-in-e-racuni - »Soglasje za prejemanje e-računov«, ali pa se prijavite na prejemanje e-računa preko svoje spletne banke.

 
Junij 2017
 
Pesnica:

Obveščamo vas, da je Občinski svet občine Pesnica na 11. redni seji dne 13.6.2017 sprejel nove cene s področja ravnanja z blatom iz obstoječih pretočnih greznic in malih čistilnih naprav ter cene povezane s pregledom malih čistilnih naprav.
V kolikor želite, da se strošek odvoza blata iz iz obstoječih pretočnih greznic in malih čistilnih naprav mesečno obračunava vas naprošamo, da nam posredujete lokacijo in lastnika plačnika, ki ga bomo povezali s plačilom obvezne okoljske dajatve. Obrazec za mesečni prevzem stroška se nahaja na naši spletni strani www.nigrad.si oz. je dosegljiv v oddelku za obračun komunalnih storitev. Mesečni strošek znaša 2,3 € na mesec in vam omogoča glede na plan izvajalca javne službe, ki je dosegljiv na https://www.nigrad.si/seznam-lokacij-greznic-in-malih-cistilnih-naprav-za-obvezno-praznjenje praznjenje 1x na tri leta odvečnega blata.

 
Julij 2017
 
Splošno obvestilo:

Podjetje Nigrad d.d. vas kot izvajalec javne službe obvešča, da je v primeru po spremembi števila oseb potrebno javiti dano spremembo izvajalcu javne službe skladno s 14. členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Naprošamo vas, da nam spremembo glede števila oseb javite pisno v roku 15. dni na naš naslov Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Obrazec za spremembo števila oseb se nahaja na naši spletni strani https://www.nigrad.si/okoljska-dajatev oz. ga dobite na sedežu družbe, k danemu obrazcu pa prosimo priložite zadnji izpis iz registra stalnega prebivališča.

 
 
Avgust 2017
 
1. Splošno obvestilo:

Obveščamo vas, da smo na spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij za črpanje, ki so skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) obvezane za naročilo storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri izbranem izvajalcu javne službe ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta oz. zapadejo v leto 2017. Sporočamo vam, da je izbrani izvajalec javne službe v vaši občini družba Nigrad, d. d. Za prevzem blata pokličite 02/45 00 382 ali pišite na kanalizacija@nigrad.si.2. ČN 0, 66, 99, 991:

Obveščamo vas, da je na vašem računu dodana nova postavka in sicer postavka omrežnina, ki je vir za investicijsko vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega omrežja in investicije v gradnjo manjkajočega kanalizacijskega sistema v mestu. To je namenski prihodek v proračun Mestne občine Maribor, ki se bo koristil izključno in samo za vzdrževanje, obnavljanje in gradnjo kanalizacijskega sistema. Na podlagi Evropske direktive (Direktiva št. 91/271/EGS z vsemi spremembami), je bila na državni ravni oblikovana Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. L. RS št. 98/2015) in Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Skladno z omenjenima Uredbama so bile usklajene cene, ki jih je Mestni svet MO Maribor sprejel 1.2.2017 s Sklepom o potrditvi cen odvajanja odpadnih voda in omrežnine v mestni občini Maribor MUV št. 1/2017. Gre za povišanje cene, ki je skladna s sprejeto slovensko zakonodajo, ki je državne predpise uskladila z evropskimi direktivami  na tem področju, zato je bila uskladitev obvezna tako za državo kot za občine.
Zagotavljamo vam, da bomo s temi sredstvi lahko dosegali cilje in standarde kanalizacijskega sistema, ki jih MO Maribor mora zagotoviti skladno s predpisi.
Za več informacij pa vas vabimo na našo spletno stran www.nigrad.si.


   
September 2017

Obveščamo vas, da smo na naši spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij in vas že  pisno obvestili za obvezno črpanje v letu 2017 saj zapadete v obvezo za naročitev storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015) pri izbranem izvajalcu javne službe, ki je v vaši občini izključno podjetje Nigrad d.d., ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta oziroma vaše obvezne praznitve odvečnega blata zapadejo v leto 2017.
Naprošamo vas, da naročilo za črpanje izvedete telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si ali osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor najkasneje do konca leta 2017.


Investitorje ali lastnike objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, obveščamo, da je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS. št. 64/2012, 64/2015, 98/2015) potrebno vse obstoječe greznice ali male čistilne naprave na območju javne kanalizacije opustiti in zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo. Priklop in izvedbo na javno kanalizacijo je potrebno javiti na kanalizacija@nigrad.si.
 
Oktober 2017
 
Mestna občina Maribor:

V skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015; ukrepi za padavinsko vodo) morate kot lastnik objektov odvajati padavinsko odpadno vodo, ki se steka s streh objektov, neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabijo kot dodaten vir za namene, pri katerih ni treba zagotavljati kakovosti za pitno vodo, npr. splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje. V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete. V primeru, da ste že izvedli odklop iz sistema javne kanalizacije s padavinsko vodo nas obvestite na kanalizacija@nigrad.siRuše:

»Obveščamo vas, da je Občinski svet občine Ruše na 17. redni seji dne 12.10.2017 sprejel nove cene s področja ravnanja z blatom iz obstoječih pretočnih greznic in malih čistilnih naprav ter cene povezane s pregledom malih čistilnih naprav. V kolikor želite, da se strošek odvoza blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih čistilnih naprav mesečno obračunava vas naprošamo, da nam posredujete lokacijo in lastnika plačnika, ki ga bomo povezali s plačilom obvezne okoljske dajatve. Obrazec za mesečni prevzem stroška se nahaja na naši spletni strani www.nigrad.si oz. je dosegljiv v oddelku za obračun komunalnih storitev. Mesečni strošek znaša 2,3 € + DDV skupaj 2,5185 € na mesec in vam omogoča glede na plan izvajalca javne službe, ki je dosegljiv na https://www.nigrad.si/seznam-lokacij-greznic-in-malih-cistilnih-naprav-za-obvezno-praznjenje praznjenje 1x na tri leta odvečnega blata«.Garaže - Cankarjeva ulica:

Obveščamo vas, da je komisija, ki jo je imenoval župan MO Maribor s sklepom št. 03200-5/2017 z dne 13.2.2017 z namenom, da določi katera parkirna mesta se dajo v najem in za koliko, dne 18.9.2017 sklenila, da se najemnina za najem posameznega parkirnega prostora v garažni hiši na Cankarjevi ulici spremeni in znaša od 1.10.2017 dalje 46,00 EUR/mesec, pri čemer DDV ni vračunan v ceni in ga plača najemnik.

     
November 2017

Obveščamo vse prejemnike računov, da si pregledate prejete račune in nam javite vsakršne spremembe glede lokacije zaračunavanja in lastništva. Dolžnost vsakega lastnika je ureditev danih podatkov za pravilen izračun/obračun komunalnih storitev in obvezne okoljske dajatve.
   
December 2017

Obveščamo vas, da smo na spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij za črpanje, ki so skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) obvezane za naročilo storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri izbranem izvajalcu javne službe ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta oz. sistemsko zapadejo v praznitev v leto 2018. Sporočamo vam, da je edini izbrani izvajalec javne službe v vaši občini družba Nigrad, d. d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Za prevzem blata nas prosim pokličite na 02/45 00 382 ali pišite na kanalizacija@nigrad.si. Rok za izvedbo je najkasneje do 31.12.2018.
 

Uporabniki MKČN:
Obveščamo vas, da smo na spletni strani www.nigrad.si objavili seznam lokacij za črpanje, ki so skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) obvezane za naročilo storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri izbranem izvajalcu javne službe ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta oz. sistemsko zapadejo v praznitev v leto 2018. Sporočamo vam, da je edini izbrani izvajalec javne službe v vaši občini družba Nigrad, d. d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Za prevzem blata nas prosim pokličite na 02/45 00 382 ali pišite na kanalizacija@nigrad.si. Rok za izvedbo je najkasneje do 31.12.2018.
 
Januar 2018

Obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor izvedel pisno obvestilo skladno s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) na svoji spletni strani www.nigrad.si sledeče:

 • na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
 • o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
 • na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice,
 • na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
 • o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev,
 • o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom navedene uredbe za obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo »torej za male čistilne naprave, obstoječe pretočne greznice in nepretočne greznice.
 
Februar 2018


Podjetje Nigrad d. d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor vas kot izvajalec javne službe odvajanja obvešča, da ste kot lastnik objekta dolžni spoštovati glede odvajanja padavinske vode sledeče zakonske in tehnične zahteve:
 
V skladu s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015; ukrepi za padavinsko vodo) morajo lastniki objektov odvajati padavinsko odpadno vodo, ki se steka s streh objektov, neposredno ali posredno v vode, kadar je to tehnično izvedljivo, razen če to vodo uporabijo kot dodaten vir za namene, pri katerih ni treba zagotavljati kakovosti za pitno vodo, npr. splakovanje stranišč, pranje perila ali zalivanje.
 
V javno kanalizacijo padavinska odpadna voda žal ne spada, saj povzroča nemalo nevšečnosti, kot je npr. poplavljanje objektov ali nezmožnost zagotavljanja odvajanja odpadne vode do sistema za čiščenje. Samo z upoštevanjem vseh predpisov lahko zagotovimo nemoten potek odvajanja odpadne vode, zato vas prosimo, da s padavinsko odpadno vodo sistema javne kanalizacije ne obremenjujete.
 
Nadalje vas naprošamo vas, da nas o odklopu iz sistema čim prej obvestite na kanalizacija@nigrad.si, kjer bomo preverili dejanski potek voda in naredili zapis o izločitvi padavinskih voda iz sistema javne kanalizacije.

 Male ČN 991: 
Po podatkih, ki jih vodimo v evidenci gospodarske javne službe ugotavljamo, da je odvajanje odpadne vode urejeno v čistilno napravo za katero ni narejena ocena obratovanja do leta 2015 oz. po letu 2015 ni narejenega pregleda male čistilne naprave ali je za malo čistilno napravo izveden negativen pregled male čistilne naprave:.
 
Glede na navedeno vas naprošamo, da nam v roku 15. dni od prejema danega obvestila predate dopolnjeno zahtevano dokumentacijo na kanalizacija@nigrad.si ali osebno na Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. 
 
 1. Prijavo male čistilne naprave z vsemi podatki skladno z 29. členom dane uredbe s prijavnim obrazcem https://www.nigrad.si/vloge male čistilne naprave, 
 2. Rezultate prvih meritev skladno 17. členom dane uredbe v kolikor jih nimate jih za vas lahko naredi naš laboratorij ga. Tonka Čuk, 02 45 00 342,
 3. Vodno soglasje skladno 28. členom dane uredbe v kolikor gre za odvajanje v vodotok. http://www.dv.gov.si/si/delovna_podrocja/urejanje_voda/vodna_soglasja/,
 4. Prav tako vas naprošamo, da nam predate še Izjavo o skladnosti oziroma za izdelke izdelane po 1.7.2013 izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS,
 5. Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) priložite izpolnjeno prilogo št. 5.
   
Marec 2018

 

Kmeti in osebe: 
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z 

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
 • posredujete vse spremembe v kmetovanju in uporabi blata in vse spremembe v številu oseb na danem naslovu pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila..


Male ČN 991: 
Po podatkih, ki jih vodimo v evidenci gospodarske javne službe ugotavljamo, da je odvajanje odpadne vode urejeno v čistilno napravo za katero ni narejena ocena obratovanja do leta 2015 oz. po letu 2015 ni narejenega pregleda male čistilne naprave ali je za malo čistilno napravo izveden negativen pregled male čistilne naprave:.
 
Glede na navedeno vas naprošamo, da nam v roku 15. dni od prejema danega obvestila predate dopolnjeno zahtevano dokumentacijo na kanalizacija@nigrad.si ali osebno na Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. 
 
 1. Prijavo male čistilne naprave z vsemi podatki skladno z 29. členom dane uredbe s prijavnim obrazcem https://www.nigrad.si/vloge male čistilne naprave, 
 2. Rezultate prvih meritev skladno 17. členom dane uredbe v kolikor jih nimate jih za vas lahko naredi naš laboratorij ga. Tonka Čuk, 02 45 00 342,
 3. Vodno soglasje skladno 28. členom dane uredbe v kolikor gre za odvajanje v vodotok. http://www.dv.gov.si/si/delovna_podrocja/urejanje_voda/vodna_soglasja/,
 4. Prav tako vas naprošamo, da nam predate še Izjavo o skladnosti oziroma za izdelke izdelane po 1.7.2013 izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS,
 5. Skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) priložite izpolnjeno prilogo št. 5.
   
April 2018


Kmeti: 
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
 • posredujete vse spremembe v kmetovanju in uporabi blata pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila..

Kmeti in osebe: 
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z 

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
 • posredujete vse spremembe v kmetovanju in uporabi blata in vse spremembe v številu oseb na danem naslovu pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila..

Osebe:
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
 • posredujete vse spremembe v številu oseb na danem naslovu pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila.
   
Maj 2018


Kmeti: 
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) 
 • posredujete vse spremembe v kmetovanju in uporabi blata pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila..

Kmeti in osebe: 
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z 

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) 
 • posredujete vse spremembe v kmetovanju in uporabi blata in vse spremembe v številu oseb na danem naslovu pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila..

Osebe:
Obveščamo vas, da nam skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) in Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) ter skladno z

 • Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
 • posredujete vse spremembe v številu oseb na danem naslovu pri čemer ste nas dolžni obvestiti v roku 15. dni od prejema danega obvestila.
 
Junij 2018
 

ČN 66:
Investitorje in vse lastnike objektov, v katerih nastaja komunalna odpadna voda, obveščamo, da je v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS. št. 64/2012, 64/2015, 98/2015) potrebno vse obstoječe greznice ali male čistilne naprave na območju javne kanalizacije opustiti in zagotoviti odvajanje komunalne vode v javno kanalizacijo. Priklop in izvedbo na javno kanalizacijo je potrebno javiti na kanalizacija@nigrad.si za priklop pa si je pridobiti ustrezno soglasje izvajalca javne službe.


Uporabnik javne službe:
Spoštovani uporabnik javne službe Obveščamo vas, da smo vas v začetku leta 2018 pisno obvestili za obvezno črpanje v letu 2018. Na podlagi danega tako zapadete v obvezo za naročilo storitve prevzema blata iz obstoječih pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav ali komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic skladno s 17.,28.,29.,44. in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 98/2015, 76/2017). Lastnik objekta in uporabnik stavbe mora izvesti naročilo črpanja izključno pri izbranem izvajalcu javne službe, ki je v vaši občini podjetje Nigrad d.d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor. Na podlagi navedenega vaš objekt za čiščenje odpadne vode zapade pod obvezno praznitev odvečnega blata glede na izdelan plan in program v letu 2018. Naprošamo vas, da naročilo za črpanje izvedete čim prej telefonsko na tel. 02 45 00 382 oziroma na elektronski naslov kanalizacija@nigrad.si lahko pa se oglasite tudi osebno na sedežu družbe Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

 
Julij 2018
 

obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad d. d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor izvedel pisno obvestilo skladno s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017) na svoji spletni strani www.nigrad.si sledeče:
 

 • na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
 • o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
 • na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice,
 • na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
 • o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev,
 • o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom navedene uredbe za obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo »torej za male čistilne naprave, obstoječe pretočne greznice in nepretočne greznice«.
Podjetje Nigrad d. d. vas prav tako obvešča, da ste nam dolžni sporočiti vse spremembe v roku 15. dni od nastale spremembe in sicer za:
 
 • število oseb, tam kjer se izvaja obračun okoljske dajatve in komunalnih storitev glede na število oseb,
 • spremembe v kmetovanju in uporabi blata na kmetijskem gospodarstvu,
 • spremembe v naslovu oziroma o morebitnem nepravilnem vodenju naslova na računu zaradi pridobitve ali spremembe hišne številke,
 • spremembo uporabnika javne službe (vse spremembe glede uporabnika si uredite pri izvajalcu oskrbe s pitno vodo v kolikor imate oskrbo iz javnega vodovodnega sistema),
 • glede priklopa na sistem javne kanalizacije ali uporabo male čistilne naprave,
 • vse druge potrebne podatke za pravilen obračun komunalnih storitev in okoljske dajatve.
 
Avgust 2018
 

obveščamo vas, da je izvajalec javne službe podjetje Nigrad d. d. Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor izvedel pisno obvestilo skladno s 25. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017) na svoji spletni strani www.nigrad.si sledeče:
 

 • na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna ali padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
 • o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
 • na kateri komunalni čistilni napravi se čisti komunalna odpadna voda iz nepretočne greznice,
 • na kateri komunalni čistilni napravi se obdeluje blato,
 • o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode ali blata pri uporabnikih storitev,
 • o rokih in času izvedbe pregledov v skladu s 17. členom navedene uredbe za obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo »torej za male čistilne naprave, obstoječe pretočne greznice in nepretočne greznice«.
Podjetje Nigrad d. d. vas prav tako obvešča, da ste nam dolžni sporočiti vse spremembe v roku 15. dni od nastale spremembe in sicer za:
 
 • število oseb, tam kjer se izvaja obračun okoljske dajatve in komunalnih storitev glede na število oseb,
 • spremembe v kmetovanju in uporabi blata na kmetijskem gospodarstvu,
 • spremembe v naslovu oziroma o morebitnem nepravilnem vodenju naslova na računu zaradi pridobitve ali spremembe hišne številke,
 • spremembo uporabnika javne službe (vse spremembe glede uporabnika si uredite pri izvajalcu oskrbe s pitno vodo v kolikor imate oskrbo iz javnega vodovodnega sistema),
 • glede priklopa na sistem javne kanalizacije ali uporabo male čistilne naprave,
 • vse druge potrebne podatke za pravilen obračun komunalnih storitev in okoljske dajatve.