JAVNA RAZSVETLJAVA

Enota javne razsvetljave in semaforizacije

Svetloba je vir življenja, svetloba v temni noči prežene strahove, luč v daljavi nam posreduje zaupanje in nas usmerja. Polovico svojega življenja preživimo v času teme, ki bi se ji velikokrat želeli izogniti. Svetloba pri urejanju prometa predstavlja nepogrešljiv element. Urejanje, vzdrževanje in varstvo javne razsvetljave so dejavnosti, ki jih na najvišji kakovostni ravni opravlja družba NIGRAD d.d. ter nam s tem spreminja noč v dan.

Družba NIGRAD d.d. vzdržuje in upravlja z omrežjem javne razsvetljave v skupni dolžini 
360 km, vzdrževanje cca 18000 svetilk, 300 odjemnih mest javne razsvetljave, 70 semaforiziranih križišč...


OPIS DEJAVNOSTI
Storitve, ki jih izvajamo v centru za gospodarjenje so naslednje:

  • Vzdrževanje javne razsvetljave in semaforizacije;
  • Izgradnja nove javne razsvetljave in semaforizacije;
  • Izgradnja spremenljive prometne signalizacije;
  • Izvedba dekorativne osvetlitve objektov;
  • Storitve z avtokošaro.
REFERENCE
  • Redno vzdrževanje objektov in naprav komunalne energetike za posamezne občine severovzhodne Slovenije.
  • Redno vzdrževanje semaforizacije v občinah Maribor in Hoče od leta 1987 do danes.
  • Redno vzdrževanje svetlobno signalnih naprav (SSN) za DRSC iz Ljubljane.

Vzdrževanje javne razsvetljave in prometne semaforizacije predstavlja koncecijsko dejavnost za MO Maribor.

- Aktivnosti usmerjamo v modernizacijo in racionalizacijo javne razsvetljave s
prehodom na energetsko učnkovitejša svetlobna telesa ter daljinsko krmiljenje in nadzor javne razsvetljave.

Storitve:
- Redno vzdrževanje JR
- Redno vzdrževanje SEM
- Dekorativne osvetlitve objektov
- Božično-Novoletna krasitev
- Storitve z avtokošaro

Družba NIGRAD dd vzdržuje:
- omrežje javne razsvetljave v skupni dolžini 360 km
- preko 18000 svetilk
- 300 odjemnih mest javne razsvetljave
- 70 semaforiziranih križišč

Za DDC izvajamo vzdrževanje in gradnjo javne razsvetljave ter semaforiziranih
križišč za območje občine Maribor