Redno vzdrževanje javnih prometnih površin v času poletnih počitnic skoncentrirano na šolske poti

Javne gospodarske službe družbe Nigrad, d. d., v času šolskih počitnic vsako leto usmerijo večji del svojih moči v vzdrževanje javnih prometnih površin v okolici vrtcev in šol. Tako so tudi v času minulih poletnih počitnic vzdrževalna dela izvedle na prometni infrastrukturi, po kateri potekajo šolske poti, vse to z namenom zagotovitve čim boljše prometne varnosti.

Dejan Stević, namestnik vodje službe javne prometne površine, je ob tem povedal: »Terenski sodelavci Nigrada med počitnicami, ko so mariborske ceste manj prometno obremenjene, poskrbijo, da so šolske poti ob začetku pouka urejene in varne za vse udeležence v cestnem prometu, še posebej za najmlajše. Nekatere ceste, kolesarske poti in pločniki, do katerih se dostopa do vrtcev in šol, tako dobijo nove asfaltne prevleke, obnovi se talne označbe in natančno pregleda prometno vertikalno signalizacijo. Z rednimi letnimi vzdrževalnimi deli bomo sicer nadaljevali vse do 15. novembra, ko bodo naša prizadevanja že usmerjena v zimsko službo in dokončanje že odprtih projektov.

Obnovljenih cca 20.000 m talnih označb in preplaščenih 20.000 m2 odsekov ulic in cest

Ekipe, zadolžene za izvajanje nalog v Nigradovi službi javne prometne površine, so v preteklih tednih sistematično izvajala redna vzdrževalna dela v okolicah vrtcev in šol. Nove asfaltne prevleke so tako v obdobju med aprilom in septembrom 2019 dobile: Koroška cesta, Ulica Borcev, Kardeljeva cesta, Krčevinska ulica, Pobreška cesta, Ulica Rose Luxemburg, Cesta Graške Gore, Partizanska cesta, Kardeljeva cesta, Gosposvetska cesta, Ulica Pohorskega odreda in Prešernova ulica. V enakem obdobju so bile obnovljene talne označbe poleg neposrednih okolic vrtcev in šol še na Titovi cesti, Ljubljanski ulici, Dogoški cesti, Tržaški cesti, Prvomajski ulici, Zagrebški cesti, Kardeljevi cesti in v središču mesta; skupna površina obnovljenih talnih označb znaša cca 9.500 kvadratnih metrov.

Pregledana vsa semaforizirana križišča ob vrtcih in šolah

Za zagotavljanje varnih šolskih poti so Nigradove ekipe, zaposlene v službi javna razsvetljava in prometna semaforizacija, pregledale vsa semaforizirana križišča ob vrtcih in šolah. Ponovno so vzpostavile semaforizacijo križišča Šentiljska cesta-Šubičeva ulica, ki so jo posodobile z odštevalniki in tipkami za pešce, ob tem pa zamenjale oba okvarjena odštevalnika za pešce in kolesarje na semaforiziranem prehodu za pešce na Kardeljevi cesti ob OŠ Tabor I ter okvarjeno rdečo žarnico na semaforiziranem prehodu za pešce v Istrski ulici ob OŠ Draga Kobala.

Najmlajšim udeležencem v prometu želimo varne poti ter prijeten začetek in uspešno šolsko leto 2019/2020.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.