seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznjenje

Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev

Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2013

  • Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2013 najdete tukaj.

Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2014

  • Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2014 najdete tukaj.

Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2015

  • Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2015 najdete tukaj.

Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2016

  • Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2016 najdete tukaj.​

Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2017

  • Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2017 najdete tukaj.

​Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2018

  • Seznam lokacij greznic in malih čistilnih naprav za obvezno praznitev v letu 2018 najdete tukaj.


Seznam lokacij malih čistilnih naprav za pregled 2016

Seznam lokacij malih čistilnih naprav za pregled 2017

Seznam lokacij malih čistilnih naprav za pregled 2018


Grafične priloge - plani praznitev za posamezno občino 2017:
Grafične priloge - plani praznitev za posamezno občino 2016:

Grafične priloge - plani praznitev za posamezno občino 2015:

Objekti, ki so nedostopni z vozili Nigrad d.d. na dan 31.12.2015.


Prevzem mesečnega plačila blata: