Organi podjetja

   Uprava
 
                             Marko Plečko
                                         direktor družbe


   

Nadzorni svet

Branko Halužan, predsednik NS
Matevž Slapničar, namestnik predsednika NS
Mitja Hasaj, član NS
Igor Muhič, član NS
Marjan Borko, član NS (predstavnik delavcev)
Mišo Pušnik, član NS (predstavnik delavcev)