Organi podjetja

   Uprava
 
                             
        Matjaž Krevelj, direktor družbe


   

Nadzorni svet

Igor Muhič, član NS, namestnik predsednika NS
Mitja Hasaj, član NS
Vlasta Pavlič Gosak, član NS (predstavnik delavcev)
Mišo Pušnik, član NS (predstavnik delavcev)