Organi podjetja

   Uprava
                  
        Matjaž Krevelj, direktor družbe

   

Nadzorni svet

Matjaž Mihelak – predsednik nadzornega sveta
Polona Pergar Guzaj – namestnica predsednika nadzornega sveta
Boštjan Štuhec, član NS
Mitja Hasaj, član NS
Vlasta Pavlič Gosak, član NS (predstavnica delavcev)
Mišo Pušnik, član NS (predstavnik delavcev)