sporočila za medije

Sporočila za medije

Osnovni podatki o podjetju:

Naziv organa: 
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d.

Odgovorna uradna oseba:
Matjaž Krevelj, direktor družbe

Naslov: 
Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

Telefon: (02) 45 00 300, (02) 45 00 301
Telefaks: (02) 45 00 362
e-pošta: info@nigrad.si
internet: www.nigrad.si

Odgovorne uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojne informacije javnega značaja, s katerimi razpolagajo organizacijske enote in službe podjetja, so dostopne na: info@nigrad.si 

Uradne osebe odločijo o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03) in po postopku, ki ga določa ta zakon ter v skladu s "Pravilnikom o dostopu do informacij javnega značaja" (Nigrad, d. d., 1. 10. 2005)

10.03.2017
Sporočilo za javnost - omrežnina

Z mesecem marcem dodatna postavka na računu Nigrada z namenom financiranja investicijskega vzdrževanja obstoječega in manjkajočega kanalizacijskega omrežja

Preberi več

09.09.2015
Padavine - maj 2016

Globalne spremembe podnebja vse intenzivneje vplivajo tudi na intenzivnejše in dolgotrajnejše padavine na območju SV Štajerske in mesta Maribor.

Preberi več