Gradbišča

Pregled gradbišč

Naziv projekta

Začetek del

Konec del

Projektna rešitev

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVINJE, OBČ. SLOVENSKA BISTRICA, SKLOP 2 - CEVOVOD ŠIKOLE 

20.6.2014 

2.11.2015 

Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje in cevovod Šikole 

VZDRŽEVANJE SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA DRŽAVNIH CESTAH NA PODROČJU "SKLOP 2" 

1.3.2013 

28.2.2016 

Vzdrževanje svetlobno signalnih naprav