Začasna popolna zapora vozišča spodnje etaže dvoetažnega mostu (Meljski most) in delna zapora Oreškega nabrežja ter Pobreške ceste

Za namen snemanja avtomobilskega promocijskega spota »ROMA«, Sektor za komunalo in promet Urada za komunalo, promet in prostor mestne uprave Mestne občine Maribor, izdaja dovoljenje za zaporo občinskih cest podjetju FILM d. o. o., do maksimalno 15 minut, v času od 22. ure, dne 6. 10., do 3. ure zjutraj, dne 7. 10.

Območje zapore:

  • Občasna popolna zapora vozišča spodnje etaže Dvoetažnega mostu (Meljski most), 
  • Oreškega nabrežja od Ulice kneza Koclja do ulice Kraljeviča Marka vključno s parkiriščem pod dvoetažnim mostom in 
  • Občasna popolna zapora Pobreške ceste od Europarka do križišča Pobreška-Zrkovska-Osojnikova.

Zavezanec bo zagotovil snemanje in kratkotrajne zapore cest v času, ko se javni mestni potniški promet ne izvaja.

Vse voznike naprošamo, da v času zapore izberejo alternativne poti prevoza.

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.