zgodovina

Zgodovina podjetja Nigrad

V življenju mesta je sto petdeset let doba, ki je nikakor ne moremo prezreti, saj sta se v tem času svet in naše življenje spremenila bolj kot v preteklosti v obdobjih, ki jih merimo z mnogo višjimi številkami. Pred sto petdesetimi leti je komunala v Mariboru zarisala svoje prve sledi. Mesto je moderniziralo svoje življenje in se v tem delu Evrope uvrstilo med pionirje sodobnega urejanja mestnega življenja.
 

Sto petdeset let


V življenju mesta je sto petdeset let doba, ki je nikakor ne moremo prezreti, saj sta se v tem času svet in naše življenje spremenila bolj kot v preteklosti v obdobjih, ki jih merimo z mnogo višjimi številkami. Pred sto petdesetimi leti je komunala v Mariboru zarisala svoje prve sledi. Mesto je moderniziralo svoje življenje in se v tem delu Evrope uvrstilo med pionirje sodobnega urejanja mestnega življenja.

V Nigradu ta začetek jemljemo za svojega in danes nadaljujemo z urejanjem skupnih mestnih opravil, ki so jih zastavili nekateri pred nami. Skrbno delo nadgrajujemo s smelim pogledom v prihodnost. Na izzive, ki se nam ponujajo, smo v Nigradu dobro pripravljeni, saj se lahko pohvalimo z moderno organizacijo, dobro tehnološko opremo in visoko usposobljenimi ljudmi.
V letošnjem letu smo se v Nigradu odločili, da svojo vsakdanjo vpetost v mestno življenje še okrepimo. Tako bomo svojim prijateljem, Mariborčanom in partnerjem iz okoliških občin, z različnimi prireditvami vse leto prinašali vedenje o pomenu našega delovanja. Upamo in verjamemo, da boste naš trud opazili.

Mariborčani o Nigradu


Dr. Alojz Križman: »Nigrad je danes sodobno, zelo dobro opremljeno in vodeno komunalno podjetje in je eden izmed najpomembnejših členov zagotavljanja kakovostnega načrtovanja in reševanja komunalne dejavnosti.«

Vladimir Rukavina: »V zavidljivih 150-ih letih obstoja je podjetje Nigrad dosegalo nenehno rast, ki je pripeljala do visoke ravni storitev. Le na trenutke se včasih zavemo njihovega pomena za naše vsakodnevno življenje.«

Boris Sovič. »Nigrad je danes eno izmed najnaprednejših komunalnih podjetij v tem delu Evrope. Uspelo mu je, kar ob prehodu na tržno gospodarstvo ni uspelo vsem; z vlaganjem v znanje in nove tehnologije je namreč svojo vlogo še okrepil.«

Nigrad v letu 2007


V Nigradu bomo v letu 2007 pripravili nekaj zanimivih dogodkov, ki bodo popestrili mestno življenje:

-    ob 150-letnici organizirane komunalne službe v Mariboru pripravljamo osrednjo svečano akademijo,
-    pripravljamo revijo Sto petdeset, ki bo orisala Nigradov pogled na prihodnji razvoj komunale in osvetlila vrsto zgodovinskih podatkov, ki so zaznamovali komunalo,
-    v samem središču Maribora pripravljamo razstavo na prostem, ki bo prikazala zanimiv pregled zgodovine komunalne službe,
-    pripravljamo televizijske oddaje o zgodovini komunale v Mariboru.

Nekaj iz vsebine revije STO PETDESET


Pogovor z direktorjem družbe Zlatiborjem Krajnčičem:
»Nigrad je največje komunalno podjetje v regiji in drugo največje v Sloveniji. Čeprav je svoje današnje ime dobil v modernejših časih, ima za sabo dolgo tradicijo.«
»V tem trenutku pokrivamo 18 občin. Pravzaprav manjka samo še Slovenska Bistrica, s katero sicer dobro sodelujemo. Nigrad bo kmalu pokrival celotno regijo.
 

Pomembnejši mejniki:

  • V letu 2007 je podjetje praznovalo 150 let od začetka izvajanja komunalne dejavnosti.
  • Zametek današnjega Nigrada sega v prvo leto po drugi Svetovni vojni, saj je Mestni ljudski odbor Maribor dne 31.05.1946 ustanovil Komunalno podjetje za Mestno upravo cest (MUC). Podjetje je poslovalo v okviru komunalnega odseka v katerem so bila združena vsa tedanja komunalna podjetja.
  • V letu 1961 se je podjetje preimenovalo v podjetje Nizke gradnje in poslovalo kot enovita delovna organizacija do 1985 leta.
  • Od 1985-1990 leta je podjetje poslovalo kot komunalna delovna organizacija.
  • Leta 1990 se je podjetje preoblikovalo v javno podjetje NIGRAD p.o. Maribor.
  • Skladno z novo zakonodajo je podjetje 4.02.1997 uspešno končalo proces lastninskega in statusnega preoblikovanja in se organiziralo kot delniška družba.